CERTYFIKATY ISO 9001, ISO 3834

News

W Bielanach Wrocławskich otwarto pierwszą w Polsce komercyjną stację Shell LNG dla samochodów ciężarowych. Dla spółki to kolejny krok w procesie wspierania dekarbonizacji transportu drogowego w Europie. Wrocławska stacja jest jednym z 39 punktów budowanych w ramach konsorcjum BioLNG EuroNet, którego celem jest utworzenie korytarza LNG dla ciężarówek napędzanych błękitnym paliwem, biegnącego z Hiszpanii do Polski. Docelowo w ramach tej inicjatywy w Polsce powstanie 8 stacji.

Ambicją Shell jest, aby do 2050 roku lub wcześniej stać się biznesem energetycznym o zerowej emisji netto, odpowiadając tym samym na oczekiwania klientów i społeczeństwa. W tym celu inwestuje m.in. w paliwa niskoemisyjne, do których zalicza się gaz ziemny.

„Bardzo się cieszę z otwarcia naszej pierwszej stacji LNG w Polsce, dzięki której nasi klienci będą mogli poruszać się ciężarówkami napędzanymi niskoemisyjnym paliwem, jakim jest LNG. Badania potwierdzają, że LNG może przyczynić się do obniżenia lokalnych emisji spalin i globalnej emisji gazów cieplarnianych. To może skutkować poprawą jakości powietrza w naszych miastach. W przyszłości gaz może stanowić uzupełnienie dla odnawialnych źródeł energii i będzie miał zasadnicze znaczenie dla zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię. Co więcej, rozwój LNG może pomóc znacząco zwiększyć konkurencyjność polskiego sektora transportu ciężkiego, a tym samym całej polskiej gospodarki, ponieważ Polska utrzymuje pozycję niekwestionowanego lidera transportu drogowego w Europie” – powiedział Piotr Dziwok, prezes zarządu Shell Polska.

„Długo czekaliśmy na ten dzień. Po zakończeniu prac budowlanych w grudniu ubiegłego roku uzyskaliśmy wszystkie pozwolenia i możemy teraz oficjalnie potwierdzić, że pierwsza stacja Shell LNG w Polsce już działa. LNG wykorzystywane w samochodach dostawczych może pomóc zmniejszyć koszty paliwa w porównaniu z konwencjonalnym olejem napędowym i ma wyższą wydajność energetyczną” – powiedział Marcin Płocharski, menedżer ds. rozwoju LNG w Shell Polska.

Pierwsza polska stacja Shell LNG znajduje się w Bielanach Wrocławskich, w rejonie tras A4 i S8, wzdłuż ważnego europejskiego korytarza transportowo-logistycznego. Stacja może pomieścić 31,5 tony gazu, co pozwala na zatankowanie 120–150 ciężarówek dziennie. Oferuje również szeroką gamę produktów i usług pozapaliwowych, a także niezbędną infrastrukturę dla kierowców, w tym parking dla ciężarówek i prysznice.

Nowo otwarta lokalizacja to już 21. stacja LNG pod marką Shell w Europie. Pozostałe punkty znajdują się w Belgii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Turcji i w Niemczech. Obecnie w Polsce jest ponad 20 klientów posiadających karty Shell LNG, których floty samochodów ciężarowych mogą tankować LNG na europejskich stacjach Shell.

W planach są kolejne stacje Shell LNG w Polsce – w Świecku i Poznaniu, a następnie także w innych lokalizacjach.

Korzyści LNG dla transportu ciężkiego

Zapotrzebowanie na energię w transporcie będzie w dalszym ciągu rosnąć. Sektor ten odpowiada obecnie za około jedną czwartą światowych emisji CO2. To oznacza, że konieczne jest zwiększenie wykorzystania czystszych źródeł energii w transporcie ciężkim. W tym sektorze LNG jest obecnie najczystszą alternatywą dla oleju napędowego. Rozpowszechnienie LNG może pomóc zredukować w całym łańcuchu paliwowym emisje gazów cieplarnianych pochodzące z samochodów ciężarowych nawet o 22% w porównaniu z konwencjonalnym olejem napędowym. Tymczasem Shell pracuje nad dopracowaniem łańcucha dostaw Bio-LNG, aby w jeszcze bardziej zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych.

Pojazdy napędzane LNG mogą być również zasilane biometanem, który pod względem chemicznym i fizycznym jest identyczny z metanem występującym w gazie ziemnym, a jest produkowany z odpadów organicznych. Biometan może być stosowany bezpośrednio w ciężarówkach napędzanych LNG, zapewniając korzyści flotom działającym w modelu hub-and-spoke (dosłownie „piasta-szprychy”, system połączeń z punktem centralnym, w którym ruch odbywa się wzdłuż linii biegnących jak szprychy) i posiadającym infrastrukturę do tankowania w pobliżu miejsc wytwarzania biometanu.

Inną korzyścią, o której warto wspomnieć, jest fakt, że silniki napędzane paliwem LNG emitują niemal 50% mniej hałasu w porównaniu z dużymi silnikami diesla, dzięki czemu mogą przyczynić się do poprawy samopoczucia kierowców i umożliwić wykorzystanie floty w strefach o niskim dopuszczalnym poziomie hałasu. Dzięki niższemu poziomowi hałasu ciężarówki napędzane LNG doskonale nadają się do zaopatrywania sklepów poza godzinami szczytu na obszarach mieszkalnych, tj. wczesnym rankiem lub późnym wieczorem.

 

Naukowcy i inżynierowie na całym świecie pracują nad jak najefektywniejszym pozyskiwaniem wodoru. Ciekawego odkrycia dokonali niedawno chemicy z brytyjskiego Uniwersytetu Oksfordzkiego. Dowiedli oni, że są w stanie pozyskiwać wodór z najzwyklejszych butelek PET. Czy to przełom w zakresie recyklingu?

Badacze z Uniwersytetu Oksfordzkiego opracowali metodę przekształcania odpadów z tworzyw sztucznych w wodór, który można wykorzystać jako czyste paliwo i wysokowartościowy węgiel stały.
Cały proces przetwarzania plastiku na paliwo wodorowe oparty jest na prostym procesie chemicznym - katalizie. Ma pozwolić na uzyskanie "zielonego" paliwa z najzwyklejszego plastiku, a co za tym idzie, recykling wszelkich butelek, reklamówek i opakowań może nabrać zupełnie innego wymiaru. Zabieg wydaje się banalnie prosty: łączymy plastik z katalizatorem (np. tlenkiem żelaza i glinu), a następnie poddajemy obróbce mikrofalowej. Tak, wystarczy pospolita kuchenka mikrofalowa albo jakiekolwiek większe urządzenie, ale działające na tej samej zasadzie. Po kilku sekundach uwalnia się 97% wodoru, a pozostałością wysokowartościowy węgiel stały. Proces jest więc szybki, niskoenergetyczny, a dodatkowo stosunkowo niedrogi.

Gdyby pomysł ten faktycznie udało się wdrożyć w życie na szeroką skalę, mielibyśmy olbrzymi przełom w ochronie środowiska. Produkujemy średnio prawie 5 miliardów ton plastikowych odpadów rocznie i już teraz po morzach i oceanach pływają całe wyspy będące wysypiskami śmieci. Zamiana butelek na paliwo wodorowe może być więc ratunkiem, i co najważniejsze - łączy pożyteczne z... pożytecznym. Nie dość, że moglibyśmy pozbywać się śmieci, to jeszcze przyspieszyć i ułatwić proces tworzenia paliwa wodorowego - a to może w długiej perspektywie przełożyć się na niższe ceny i większą dostępność "ekologicznych" aut.

 

17 listopada 2020 odbędzie się konferencja PPLNG 2020
Czwarta edycja Polskiej Konferencji LNG to najważniejsze wydarzenie poświęcone branży skroplonego metanu w kraju, na której Prezes BEST Systemy Grzewcze Mariusz Koba wygłosi prezentację pt. „Proces regazyfikacji LNG jako źródło pozyskiwania energii chłodu”. 


Tegoroczna odsłona konferencji, z uwagi na panującą na świecie sytuację, przeprowadzona zostanie w formie hybrydowej. Jak co roku, w wydarzeniu organizowanym przez Polską Platformę LNG, udział wezmą liderzy polskiego rynku LNG, analizując najistotniejsze aspekty tej dynamicznie rozwijającej się branży.

 

Mariusz Koba

Tematem wystąpienia będą zagadnienia związane z odzyskiem chłodu w procesie regazyfikacji z LNG i wykorzystanie go w produkcji wody lodowej oraz jako wsparcie chłodzenia układów freonowych.

Przedsiębiorca. Od początku swojej działalności związany z branżą energetyczną.

W 2009 roku po uzyskaniu koncesji URE na obrót paliwami ciekłymi i nawiązaniu współpracy z PGNiG Odolanów, rozpoczął dystrybucję LNG poprzez sieć własnych stacji regazyfikacji.

Od 2013 roku Prezes nowo powstałej spółki BEST Systemy Grzewcze sp. z o. o., w której realizowane są projekty od studiów wykonalności po montaż i sporządzenie dokumentacji powykonawczej. Dynamicznie rozwijająca się firma działa w bardzo szerokim zakresie branż.

W 2014 r. Wykonał, opatentował i wdrożył do eksploatacji wymiennik chłodu w instalacji LNG.

W 2018 r. Zrealizował przy współudziale PORT sp. z o.o. budowę prototypu urządzenia laserowego służącego do detekcji metanu, nad którym nadal są prowadzone prace.

Zdobywanie wiedzy w nowych obszarach jest jego siłą napędową do dalekosiężnych planów oraz interdyscyplinarnego doświadczenia w różnych branżach. Jego pasja poszukiwania innowacyjnych rozwiązań energetycznych i zrównoważonych produktów jest znakomitym wspólnym mianownikiem dla wszystkich poczynań biznesowych firmy BEST.

 

 

Cena indeksowana:

TGEMA + XX PLN/MWh

gdzie:

TGEMA - średnia arytmetyczna z kursów rozliczeniowych kontraktu miesięcznego  na gaz ziemny GAS_BASE_M, notowanego na rynku terminowym towarowym Towarowej Giełdy Energii, z dostawą w miesiącu kalendarzowym, na który wyznaczana jest cena z formuły. Średnią oblicza się dla notowań dostępnych w okresie: od ostatniego dnia kalendarzowego w miesiącu odległym od miesiąca dostawy o 2 miesiące i każdego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc dostawy wyrażona w PLN/MWh. Notowania dziennych kursów rozliczeniowych publikowane są na stronie internetowej Towarowej Giełdy Energii (www.tge.pl)

Nasza firma jest oficjalnym partnerem GAZTERM 2020 - konferencji połączonej z gazowym szczytem państw Trójmorza. Jest to najważniejsze wydarzenie branżowe w regionie.

Obejmująca niemal cały świat  epidemia Covid 19 zaburzyła normalne funkcjonowanie wielu dziedzin życia gospodarczego i  społecznego. Jednak pomimo trudności rynki gazu dalej działają spełniając swoje podstawowe funkcje. Wciąż aktualne są także zagadnienia i wyzwania, którym branża gazownicza  próbowała sprostać przed  wybuchem pandemii. Organizatorzy konferencji GAZTERM, jak zawsze bacznie monitorują i analizują zdarzenia i aktualne procesy zachodzące na polskim i międzynarodowych rynkach gazu. Program tegorocznej konferencji w Międzyzdrojach, obejmować będzie najważniejsze dla przyszłości gazu ziemnego  tematy.
W ramach Szczytu Gazowego Trójmorza  na poziomie strategicznym omówione zostaną dalsze plany i kierunki działania zmierzające do podniesienia  stanu bezpieczeństwa energetycznego w skali regionu oraz rozwoju transgranicznego handlu gazem. W perspektywie 2022 roku dla Polski, ale także dla wielu państw Trójmorza powstaną nowe możliwości realizacji dostaw z kierunku północnego jakie zapewni Baltic Pipe.
Jednocześnie obok Baltic Pipe budowany jest także rurociąg GIPL mający połączyć Polskę z Litwą, a w konsekwencji w pośredni sposób także z Łotwą, Estonią i Finlandią. Wymienione państwa bałtyckie są natomiast w skali regionu Trójmorza pionierami w realizacji skomplikowanego procesu integracji rynków. M.in. doświadczenia w tym zakresie będą przedstawiane i dyskutowane podczas Forum operatorskiego regionu Trójmorza z udziałem przedstawicieli operatorów systemów przesyłowych i giełd z regionu.


Dla wsparcia  inwestycji integrujących rynki gazu w regionie stworzono specjalny wehikuł finansowy w postaci  Funduszu Trójmorza. Zasadom korzystania ze zgromadzonych w nim środków poświęcone  zostanie specjalne wystąpienie. Kwestie finasowania inwestycji w gazownictwie i petrochemii w szerszej perspektywie będą także omawiane na dedykowanym temu zagadnieniu panelu dyskusyjnym z udziałem przedstawicieli m.in. banków z Polski i zagranicy.
Zagadnienia międzynarodowe, ale w szerszej perspektywie – globalnej, obecne będą natomiast na panelu dyskusyjnym Rynki gazu po epidemii. Wygaszenie na czas pandemii wielu gospodarek ograniczyło popyt na paliwa i energię  pogłębiając spadek cen gazu w skali globalnej. Jednocześnie zaostrza się konkurencja pomiędzy głównymi dostawcami gazu skroplonego na rynkach międzynarodowych. Czy utrzymanie się takich trendów doprowadzi do trwałych zmian w modelach biznesowych branży gazowniczej i  energetyce? Czy scenariusz, w którym na rynkach europejskich, w tym i w Polsce, pojawią się ujemne ceny gazu jest prawdopodobny. Uczestnicy tego panelu mierząc się m.in. z tymi pytaniami postarają się nakreślić przyszły obraz rynków gazu po zakończeniu epidemii.


Na przyszłość branży gazowniczej w Europie będzie miała niewątpliwie zasadniczy wpływ nowa strategia Unii Europejskiej w postaci Green Deal. Ta ambitna polityka stawiająca sobie za cel  zbudowanie gospodarki zeroemisyjnej i neutralnej klimatycznie w skali całej Unii, zamierza w perspektywie 2050 roku wyeliminować gaz i pozostałe paliwa kopalne. Proponowanym substytutem gazu ziemnego ma być „zielony wodór”, dystrybuowany przy wykorzystaniu istniejącej obecnie infrastruktury. Ta wizja musi rodzić pytania o aspekt finansowy, ekonomiczny, techniczny i rynkowy tego przedsięwzięcia. O realności wdrożenia Green Deal i o jego ewentualnych konsekwencjach dla gazownictwa dyskutować będą przedstawiciele i eksperci branży Oil & Gas podczas panelu Nowa strategia dla gazu ziemnego i ropy naftowej w dobie transformacji energetycznej.
W programie tegorocznego GAZTERMU zaakcentowany zostanie także temat coraz ważniejszego aspektu bezpieczeństwa jakim jest cyberochrona infrastruktury energetycznej. To właściwe w cyberprzestrzeni  pojawia się obecnie coraz więcej zagrożeń, które przenikając do systemów informatycznych obsługujących sieć przesyłową czy magazyny gazu mogą w poważny sposób zakłócić ich prawidłowe funkcjonowanie. Właśnie tym zagadnieniom poświęcony zostanie specjalny panel dyskusyjny, w którym uczestniczyć będą czołowi specjaliści w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Wodór to jedno z ważniejszych źródeł czystej energii. O tym jak będzie wyglądała przyszłość tej technologii, rozmawiać będą eksperci na konferencji PCHET przeprowadzanej w formie online.

Podczas międzynarodowego wydarzenia omawiane będą między innymi najnowsze trendy w gospodarce zeroemisyjnej i możliwości jakie niosą one dla polskiej gospodarki.III edycja konferencji PCHET, którą otworzy Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, odbędzie się 28 i 29 września 2020 roku, w zmienionej formule online.

Będzie to multidyscyplinarne wydarzenie o międzynarodowym charakterze z ponad 30 prelegentami z kraju i ze świata. Nowa formuła wydarzenia umożliwi udział w wirtualnych prelekcjach z ekspertami z Komisji Europejskiej, Hydrogen Europe oraz organizacjami zrzeszającymi przemysł w Europie. Pozwoli również na wymianę doświadczeń z przedstawicielami wiodących firm, na dynamicznie rozwijającym się i innowacyjnym rynku.

"W tym roku ze względu na szczególne okoliczności nasza konferencja po raz pierwszy odbędzie się online. Nie da się ukryć, że świat po COVID-19 będzie wyglądał inaczej, a zapowiadana już od dawna transformacja technologiczna, właśnie rozgrywa się na naszych oczach" - mówi Sławomir Halbryt, Prezydent Rady Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

Celem konferencji jest już nie tylko popularyzacja wykorzystania technologii wodorowych w Polsce, lecz przede wszystkim przeprowadzenie eksperckich dyskusji nad wizją oraz strategiami wdrażania technologii wodorowych do gospodarki. Liczymy także, że uda nam się̨ w sposób przystępny dla wszystkich, omówić́ zastosowanie H2 w gospodarstwach domowych, jego zalety jako alternatywnego paliwa czy nośnika energii.

Zeszłoroczna edycja zgromadziła prawie 300 uczestników reprezentujących bardzo szerokie i różnorodne środowisko gospodarcze, naukowo-badawcze i administracji samorządowej.

Polska jest 5 producentem wodoru na świecie. Posiadamy pełną wiedzę, kompletne łańcuchy dostaw oraz zasoby B+R. Jesteśmy gotowi na wodór w gospodarce i społeczeństwie. Istniejące bariery zostaną z pewnością wkrótce pokonane, o czym będziemy mówić na naszej konferencji – mówi Marek Foltynowicz, ekspert ds. Wodoru Klastra.

Konferencja jest flagowym projektem Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych, koordynowanego przez RIGP. Do inicjatyw Klastra należy również Pomorska Dolina Wodorowa.

„Przyznanie nam wsparcia w ramach Europejskiej inicjatywy FCH Regions na rozwój projektów wodorowych (PDA Support) oparty na autorskiej koncepcji Klastra, przez powołanie Pomorskiej Doliny Wodorowej, jest dowodem na sens naszych działań" – podsumowuje Tomasz Pelc, Nexus Consulatants, członek Klastra.

Sponsorami konferencji PCHET są: firma Fronius Polska oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Klimatu.

shutterstock 9833917

O nas

Od 2014 roku firma BEST Systemy Grzewcze weszła w skład Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i w 2016 roku przeniosła się do nowoczesnej siedziby przy ulicy Towarowej 15 w Świdnicy.

Adres

ul. Towarowa 15, 58-100 Świdnica

(+48) 74 856 81 88

best@systemy-grzewcze.pl

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Na skróty

O nas

Realizacje

O firmie

Kontakt

RODO

 

©2019 BEST Systemy-Grzewcze. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt Art Open Studio Reklamy