CERTYFIKATY ISO 9001, ISO 3834

Polityka prywatności RODO / Cookies

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Jesteśmy Firmą Inżynieryjno - Produkcyjno - Usługową w branży Przemysłowej. Jesteśmy szczególnie zaangażowani w ochronę Państwa danych osobowych. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie na podstawie przepisów ustawowych o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 • ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna,
 • z szacunkiem obchodzimy się z Państwa danymi
 • jesteśmy w pełni świadomi znaczenia poważonych nam danych osobowych
 • nigdy nie ujawniamy Państwa danych osobowych osobom trzecim bez Pastwa zgody
 • opieramy się na sprawdzonych strategiach ochrony danych osobowych, aby zapobiec ujawnieniu Państwa danych osobowych osobom trzecim.

Przetwarzamy dane osobowe otrzymane od Państwa w trakcie kreowania, nawiązywania oraz trwania współpracy. Przetwarzamy również dane od firm, z którymi mamy stałe relacje biznesowe.

Państwa dane są przetwarzane i wykorzystywane, tylko w przypadku gdy jest to zabieg niezbędny do wykonywania naszych wzajemnych zobowiązań umownych. Może być konieczne przekazanie danych osobowych osobom trzecim tj. firmom podwykonawczym. Wszyscy podwykonawcy objęci są umownym obowiązkiem zachowania poufności danych oraz ich przetwarzania w ramach świadczenia usług.

Ponadto Grupa BEST może być prawnie zobowiązana do ujawnienia danych użytkownika, jeśli jest to konieczne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych Klienta przed organami sądowymi.

Czy dane osobowe są przekazywane do Państwa trzeciego?

Co do zasady żadne dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego. Przekazywanie danych w indywidualnych przypadkach będzie się odbywać tylko na podstawie decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej odpowiedniej ochrony, standardowych klauzuli umownych, odpowiednich gwarancji lub wyraźnej i dobrowolnej zgody. Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane Państwu trzeciemu, jeżeli w trakcie procesu składania wniosku dane są wymieniane z wnioskodawcą, który sam znajduje się w Państwie trzecim.

Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?

Proces rekrutacji
Państwa dane osobowe zawarte w aplikacji przechowywane będą przez rok po rejestracji, ponieważ po tym okresie można wykluczyć roszczenia wynikające z ustawy o równym traktowaniu. Jeśli są Państwo zainteresowani, abyśmy zachowali Państwa dane z aplikacji, mogą Państwo uniemożliwić ich usunięcie, zgadzając się na ich przechowywanie przez dodanie stosownej klauzuli. Mogą Państwo również usunąć swoje dane w dowolnym momencie. W przypadku chęci zmiany statutu Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: rodo@systemy-grzewcze.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby Grupy BEST Systemy Grzewcze, ul. Towarowa 15, 58-100 Świdnica, z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.

Formularz kontaktowy
Jeśli użyją Państwo formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, aby przesłać nam swoje zapytanie zawierające dane osobowe, zostaną Państwo poproszeni o dobrowolną zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu rozpatrzenia oraz odpowiedzi na Państwa zapytanie. Po procesie rozpatrywania Państwa zapytania zawierającego dane osobowe, dane te zostaną usunięte.

Jako administrator danych osobowych
Jesteśmy administratorem danych osobowych osób i firm korzystających z naszych usług. Świadomi odpowiedzialności administratora dbamy o zachowanie najwyższych standardów zapewniających bezpieczeństwo powierzonych nam danych, a także umożliwiamy łatwy dostęp do informacji dotyczących zakresu i sposobu ich przetwarzania.

Kontakt w sprawie danych osobowych
Mogą Państwo kontaktować się pod adresem e-mail rodo@systemy-grzewcze.pl . Ponadto kontakt z nami możliwy jest w siedzibie firmy BEST Systemy Grzewcze, ul. Towarowa 15, 58-100 Świdnica listownie na adres korespondencyjny: BEST Systemy Grzewcze, ul. Towarowa 15, 58-100 Świdnica.
1. Deklaracja Zarządu
Świdnica, 25-05-2018 r.

„Deklaracja Zarządu Grupy „BEST” Systemy Grzewcze z siedzibą w Świdnicy dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych danych osobowych w ramach prowadzonej działalności”

„BEST” Systemy Grzewcze, mając na uwadze jak ważną funkcję w prowadzonej działalności biznesowej pełni ochrona informacji w tym bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych przyjmuje niniejszą deklarację jako kierunek działań dla zapewnienia należytego poziomu jej bezpieczeństwa i ochrony.

W imieniu Zarządu Grupy wyznaczam następujące cele związane z bezpieczeństwem i ochroną przetwarzanych danych w tym danych osobowych:

 • systematyczną identyfikacje i spełnianie wszelkich wymagań prawnych wymagających zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony informacji,
 • zapewnienie wsparcia dla inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa i ochrony informacji,
 • zapewnienie zasobów potrzebnych dla wdrażania wymaganych zabezpieczeń,
  objęcie szczególnym nadzorem danych osobowych przetwarzanych w ramach
 • prowadzonej działalności,
 • zapewnienie działań na rzecz kształtowania świadomości pracowników co do ważności i rangi przetwarzanych danych w tym danych osobowych.

W imieniu Zarządu Grupy
„BEST” Systemy Grzewcze
Mariusz Koba

POLITYKA COOKIES

Jak to działa?
Strona używa plików zwanych cookies, które są zapisywane przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej.Pliki cookie zwykle zawierają nazwę domeny, „okres ważności" i indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą tego typu plików pomagają dostosowywać stronę internetową do indywidualnych preferencji i potrzeb Odwiedzających oraz ułatwić poruszanie się po niej. To właśnie dzięki nim serwisy zapamiętują parametry logowania i hasła, zawartość koszyka itp.

Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów- tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów Odwiedzających wirusy. Odwiedzający może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Szczegółowe informacje:

Adres

ul. Towarowa 15, 58-100 Świdnica

(+48) 74 856 81 88

best@systemy-grzewcze.pl

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Na skróty

O nas

Realizacje

O firmie

Kontakt

RODO

 

©2019 BEST Systemy-Grzewcze. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt Art Open Studio Reklamy