CERTYFIKATY ISO 9001, ISO 3834

News

Październik i listopad obfitują w ważne wydarzenia branżowe, na których można spotkać naszych ekspertów. Zapraszamy do uczestnictwa i kontaktu z nami.

 

4 PCHET - 4-5 października 2021

4th POLISH CONFERENCE ON HYDROGEN ENERGY AND TECHNOLOGY (PCHET 2021) -  Konferencje w Gdańsku, 04.10.2021 - Evenea.pl

Konferencja będzie transmitowana online już 4 i 5 października. Przejść na streaming można klikając w poniższy link oraz wchodząc na stronę PCHET. Wybierz swoją wersję językową i dołącz do konferencji online.

 

Dzień I (oglądaj online w j. polskim) Dzień II (oglądaj online w j. polskim)
Day I (watch online in english) Day II (watch online in english)

 

GasShow 2021 - 20-21 października 2021

GasShow 2021 - LPG, CNG i LNG - nowi gracze | gazeo.pl

Zapraszamy na nasze stanowisko na targach GasShow 2021!

Jest to największe na świecie wydarzenie branż LPG, CNG i LNG, na które złożą się targi, międzynarodowa konferencja, prezentacje produktów oraz ceremonia przyznania nagród INPRO 2021.
Polski rynek gazu płynnego to aktualnie największy (obok Turcji) rynek europejski, z rocznym zużyciem na poziomie około 2,2 miliona ton. Największy udział w sprzedaży stanowi autogaz – niemal 75 proc. całego rynku, około 15 proc. to butle, natomiast nieco ponad 10 proc. przypada na instalacje zbiornikowe. Jednocześnie nasz kraj jest europejskim liderem jeżeli chodzi o zużycie autogazu, jak również liczbę pojazdów zasilanych tym rodzajem paliwa – na chwilę obecną po polskich drogach jeździ ponad 3 miliony aut zasilanych LPG.

W sposób naturalny Polska jest miejscem dla największej europejskiej imprezy dla branży. Duży, ustabilizowany rynek oraz położenie geograficzne sprawia, że nasz kraj chętnie odwiedzają przedstawiciele branży z całego świata, w tym m. in. z Włoch, Turcji, Holandii, Niemiec, Czech, Słowacji, Litwy, Ukrainy, Rosji, Węgier, Słowenii, Chorwacji, Serbii, Albanii, USA, a także krajów Ameryki Południowej oraz Azji.

http://www.gasshow.pl/

 

Konferencja PPLNG i bioLNG 2021 - 24-25 listopada 2021

"Nasza coroczna Konferencja, w tym roku odbędzie w Warszawie w trybie tradycyjnym, zależy nam aby po wielu miesiącach spotkań online, telekonferencji i rozmów telefonicznych całe środowisko związane miało możliwość spotkać się w końcu, uścisnąć ręce i na żywo wymienić doświadczenia. Z myślą o networkingu właśnie, planujemy aby Konferencja była dwudniowa w dniach 24 – 25.11.2021, tak aby poza aspektem merytorycznym – wszyscy znaleźli czas na rozmowy kuluarowe. Wśród prelegentów będą eksperci zarówno z Polski jak z zagranicy. Nasza Konferencja będzie w tym roku nastawiona głównie na kwestie związane z bioLNG, będziemy mówić o jego produkcji, wykorzystaniu, regulacjach prawnych o raz szansach rozwoju i ewentualnych zagrożeniach.", informuje Polska Platforma LNG i bioLNG, której nasza firma jest aktywnym członkiem.

KONFERENCJA PPLNG 24-25 listopada 2021 - Polska Platforma LNG

Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w tak ważnym procesie dla naszej planety, jak walka ze zmianami klimatu. Redukcja emisji gazów cieplarnianych to priorytet, którym kierujemy się prowadząc naszą działalność w oparciu o zielone rozwiązania.

W tym czasie:
  • uniknęliśmy emisji niemal 53 ton dwutlenku węgla do atmosfery
  • odpowiada to posadzeniu 616 drzew
  • nasza instalacja fotowoltaiczna wyprodukowała 52,6 MWh energii elektrycznej
 
 
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „solar edge Dzisiejsza produkcja 104 kWh 16°c 30,8kW Bieżą…ca moc Wtym Wtymmiesiącu 4,06 MWh Wtym oku 45 MWh kreseksploatacji 52,6 MWh Dzień Tydzień Miesiąc Rok Rozlicze Dzisiaj Produkcja 104 kWh 13:00 19,7k -Wczorajszawartośćszczytow Południe 18 ProdukcaP Porównanie produkcji Miesiąc Kwartał Rok MWh Sty 2020 2021 Korzyści dla środowiska Ograniczo Posadzonedrzewa 52 623 616”

 

Zakończyliśmy testy przełomowego na skalę europejską i światową urządzenia, pozwalającego na detekcję wycieków metanu na stacjach gazowych. Jest to rewolucja w zakresie zarządzania bezpieczeństwem stacji gazowych, w tym stacji instalacji regazyfikacji LNG. Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo podsumowującego testy detektora na naszym terenowym obiekcie badawczym.

Urządzenie składa się z:

- głowicy nadawczo-odbiorczej,
- układu elektronicznego realizującego sterowanie oraz akwizycję i przetwarzanie danych pomiarowych,
- elementów pozycjonujących wiązkę laserowo-pomiarową i definiujących obszar pomiaru,
- oprogramowania sterująco-pomiarowego.

Gdy metan dociera w obszar pomiarowy, wartość sygnału pomiarowego rośnie, pojawia się komunikat a na przebiegu widać, jak w czasie rozkłada się ilość metanu na zadanym obszarze. Im wyższy sygnał, tym więcej metanu w powietrzu. Na drodze pomiarowej naszego obiektu testowego, czyli 60 - 70 m, system bez problemu "widzi" atmosferyczny metan.

„Powołanie Dolnośląskiej Doliny Wodorowej umożliwi podejmowanie innowacyjnych przedsięwzięć przemysłowych oraz strategicznych projektów inwestycyjnych opartych o wodór, przy ścisłym współdziałaniu otoczenia biznesowego i naukowego” – powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podczas podpisywania „Listu intencyjnego w sprawie utworzenia Dolnośląskiej Doliny Wodorowej”. W wydarzeniu, które odbyło się 9 września 2021 r. w Karpaczu, uczestniczyli także Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska oraz Dyrektor Handlowy BEST - Dariusz Owsiany.

Jak podkreślił premier Mateusz Morawiecki, wodór to szansa na czystą energię, inwestycje i rozwój gospodarczy regionu. "Dzisiaj tutaj, podobnie jak kilka miesięcy temu na podkarpaciu, inicjujemy pewnego rodzaju klaster. Dolina wodorowa to powiązania pomiędzy instytucjami świata biznesu, gospodarki, ale także uczelni i samorządów" – powiedział.

"Na drodze pomiędzy nośnikami emisyjnymi do zeroemisyjnych potrzebujemy wodoru. Wodór jest ważnym elementem, który jest także produkowany w Polsce. Polska jest 5 na świecie producentem wodoru. Bardzo ważne, żebyśmy w technologie wodorowe zaangażowali się razem z partnerami, którzy mają doświadczenie w wykorzystywaniu ich do produkcji niskoemisyjnych i zeroemisyjnych źródeł energii" – dodał premier.

Szef resortu klimatu i środowiska Michał Kurtyka zwrócił uwagę, że doliny wodorowe są niezbędnym komponentem w budowie regionalnych gospodarek wodorowych i pogłębionej współpracy międzynarodowej. "Doliny wodorowe są najbardziej optymalnym modelem rozwoju rynku wodoru. Dzięki zintegrowanemu podejściu, utorują one drogę do powstania pierwszych regionalnych „gospodarek wodorowych” i pozytywnie wpłyną na poziom produkcji, wykorzystania i społeczną akceptację nowego paliwa" – zauważył.

Minister przypomniał, że jednym z priorytetów rządu, zgodnie z „Projektem Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, jest powstawanie dolin wodorowych. 18 maja 2021 r. w Jasionce podpisano list intencyjny na rzecz utworzenia Doliny Wodorowej na Podkarpaciu, dzisiaj zainaugurowana została Dolnośląska Dolina Wodorowa, planowana jest również Mazowiecka Dolina Wodorowa. Istnieją także doliny powstałe z inicjatywy władz samorządowych (np. w Poznaniu), co świadczy o zaufaniu kolejnych regionów Polski co do sukcesu i perspektyw dla lokalizacji tego typu przedsięwzięć.

Jak dodał minister, Dolny Śląsk jest regionem o niezwykłym potencjale, ze względu na swoje położenie, warunki infrastrukturalne i dostępne zasoby. Niemniej wymaga kompleksowej transformacji i reindustrializacji, którym w sposób naturalny sprzyja utworzenie doliny wodorowej.

"Utworzenie Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, opartej o produkcję i wykorzystanie zero- i niskoemisyjnego wodoru jest ogromną szansą dla całego regionu na transformację w wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym. To nie tylko możliwość wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy uczestnikami wchodzącymi w skład dolin wodorowych, ale też pogłębionej współpracy międzynarodowej pomiędzy lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi interesariuszami" – wyjaśnił.

Zdaniem Ireneusza Zyski, wiceministra klimatu i środowiska, dolina wodorowa będzie akceleratorem rozwoju Dolnego Śląska. "Dolny Śląsk od zawsze mierzy wysoko. Powstanie Dolnośląskiej Doliny Wodorowej potwierdza wielki potencjał regionu do tego, aby stać się liderem transformacji energetycznej i gospodarczej" – powiedział.

"Jednym z kluczowych celów Dolnośląskiej Doliny Wodorowej jest integracja podmiotów z różnych sektorów, w szczególności uczelni, instytutów badawczych, start-upów, klastrów energii, firm wdrożeniowych, dużych podmiotów gospodarczych - firm kotwic, wokół których powstanie sieć powiązań z dostawcami, podwykonawcami i kooperantami, administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów z otoczenia biznesu. Dzięki temu powstaną nowe miejsca pracy, ale także nastąpi optymalizacja procesów i kosztów oraz zbliżenie podaży i popytu" – zaznaczył.

Wiceminister dodał, że stworzenie optymalnego modelu funkcjonowania i zarządzania Dolnośląskiej Doliny Wodorowej jest kluczowe do wykorzystania potencjału regionu w zakresie nowoczesnych technologii.

"Na Dolnym Śląsku mamy odpowiednie zasoby, aby w nieodległej przyszłości mogły być tu realizowane ambitne projekty, w których niskoemisyjny wodór będzie wykorzystywany na szeroką skalę jako źródło czystej energii tj. produkcja zielonego wodoru, elektrolizerów, ogniw paliwowych czy autobusów z napędem wodorowym. Wierzę, że na Dolnym Śląsku wodór powtórzy, a nawet przebije sukces przemysłu bateryjnego" – dodał wiceminister Zyska.

W dniach 29.08.-01.09.2021 r. w Międzyzdrojach odbędzie się już po raz 24 Konferencja GAZTERM, która jest prestiżowym miejscem spotkań i dyskusji przedstawicieli branży energetycznej z Polski i ze świata. W wydarzeniu weźmie udział Prezes Mariusz Koba, a o aktualnościach będziemy na bieżąco informować na naszym Twitterze.

Mimo zawirowań w gospodarce światowej, rynki gazu działają i spełniają  swoje podstawowe funkcje a także próbują sprostać nowym wyzwaniom, które czekają w najbliższej przyszłości całą branżę energetyczną. Organizatorzy Konferencji Gazterm starają się monitorować i analizować procesy zachodzące na polskimi międzynarodowych rynkach gazu aby tematyka corocznych spotkań dotyczyła najbardziej aktualnych i przyszłych wyzwań stojących przed branżą energetyczną. Niewątpliwie takim wyzwaniem jest  transformacja  energetyczna  i rola paliw gazowych, a w szczególności gazu ziemnego w tym  nabierającym tempa procesie  zarówno w wymiarze krajowym jak i regionalnym oraz światowym.

Transformacja energetyczna to najpoważniejsze wyzwanie dla sektorów energii i gazu co najmniej w najbliższym dziesięcioleciu. Realizacja celów klimatycznych Unii Europejskiej wymaga ogromnych nakładów finansowych na nowe inwestycje oraz innowacyjnego podejścia do zagadnień technologicznych i logistycznych w szeroko rozumianej energetyce. Konieczne stało się  pilne wypracowanie optymalnych modeli transformacji energetycznej dostosowanych do indywidulanych uwarunkowań poszczególnych państw UE. Potrzeby w tym zakresie stwarzają ogromny potencjał dla rozwoju kooperacji państw, przedsiębiorstw energetycznych, instytucji finansowych i ośrodków naukowych. Inicjatywa Trójmorza jest dobrą platformą dla uruchomienia i rozwijania współpracy na rzecz transformacji energetycznej w regionie i szerzej w całej UE. Gaz ziemny powinien pełnić pomostową rolę w polskim i regionalnym modelu transformacji elektroenergetyki i ciepłownictwa. Branża gazownicza powinna zaangażować się także w złożony proces transformacji przemysłu petrochemicznego i chemicznego, działając na rzecz udostępnienia i upowszechnienia „zielonych gazów” (wodór, biometan). Transformacja energetyczna to zatem poważne wyzwanie dla branży gazowniczej i jednocześnie ogromna szansa biznesowa dla tego sektora.

shutterstock 9833917

O nas

Od 2014 roku firma BEST Systemy Grzewcze weszła w skład Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i w 2016 roku przeniosła się do nowoczesnej siedziby przy ulicy Towarowej 15 w Świdnicy.

Adres

ul. Towarowa 15, 58-100 Świdnica

(+48) 74 856 81 88

best@systemy-grzewcze.pl

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Na skróty

O nas

Realizacje

O firmie

Kontakt

RODO

 

©2019 BEST Systemy-Grzewcze. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt Art Open Studio Reklamy